PRENOS SLOVENSKEGA ZNANJA BO V IRAŠKO REGIJO BASRA PRINESEL NOVE ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI

Erbil, Irak – med 24. In 28. Avgustom je v glavnem mestu avtonomne regije Kurdistan v Iraku potekala študijska delavnica v okviru projekta medsebojne izmenjave lokalnih oblasti z nazivom „Peer-to-Peer with iraqi guvernorate Basra”. Sodelovanje med iraškimi in slovenskimi predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti temelji na izmenjavi dobrih praks iz slovenskih občin na področju krepitve poklicnih veščin, zaposlitvenih možnosti ter orodij za povečanju motivacije in aktivnega sodelovanja mladih v iraški skupnosti. Na študijski delavnici sta župan občine Škofja Loka Tine Radinja in podžupan občine Kočevje Gregor Košir prestavila dobri praksi svojih občin – Podjetniški inkubator in co-working prostor Lokomotiva in Podjetniški inkubator Kočevje.

V regiji, kjer živi približno dva milijona ljudi so regionalne oblasti zaznale potrebo po ustvarjanju novih zaposlitvenih priložnosti in razvojno naravnanem vodenju gospodarske politike. Zato se dejavnosti projekta osredotočajo na ustvarjanje priložnosti za zaposlitev, zlasti za mlade in ženske, pa tudi na izboljšanje procesov decentralizacije in krepitev zmogljivosti s pristopom učenja na praktičnih primerih. S tem se krepi znanje in izboljšujejo storitve uprave regije Al Basre in ustvarjajo nove priložnosti za njene prebivalce.

»Skozi pripravo projekta in opravljene analize ob začetku izvajanja smo prepoznali dobre možnosti za prenos uspešnih modelov podjetniških inkubatorjev iz Slovenije v Basro. Seveda je potrebno model ustrezno analizirati in prilagoditi na realnost in potrebe ciljnih skupin v Iraku. V naslednjem koraku moramo tamkajšnjim regionalnim oblastem pomagati pri pripravi akcijskega načrta, preko katerega bodo model lahko kasneje tudi implementirali,« je povedala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, vodilnega partnerja slovenskega projektnega konzorcija in dodala: «kot najboljše prakse v slovenskih občinah smo izbrali Podjetniški inkubator in co-working prostor Lokomotiva iz Škofje Loke in Podjetniški inkubator Kočevje.«

Vsi sodelujoči v projektu so že od marca letos preko spleta sodelovali na izmenjavah in razpravah o dobrih praksah in njihovem možnem prenosu v Irak, osebno srečanje na delavnicah v Erbilu pa je udeležence zbližalo, predvsem pa odpravilo bariere, ki so sicer prisotne preko spleta. Župan občine Škofja Loka je o izkušnji povedal: »V ponos in veselje mi je, da v Škofji Loki pišemo zgodbe o uspehu, ki zanimajo celo regionalne oblasti v Iraku. Naš primer jih je zelo zanimal, veliko so spraševali in razpravljali o možnosti prenosa v Basro.«

Občina Škofja Loka, ki je tudi nosilka certifikata Mladim prijazna občina, se trudi izboljšati možnosti za zaposlovanje mladih. Aktivno podpira Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka in programe karierne orientacije. Dolgotrajno brezposelnim mladim zagotavlja sofinanciranje programov spodbujanja delovne aktivnosti – javna dela in organizira lokalne zaposlitvene sejme in delavnice poklicne orientacije. »Ker si prizadevamo za dolgoročno zagotavljanje trdnih gospodarskih temeljev, za katere je potrebno neprestano nastajanje novih podjetij ter rast mikro podjetij, smo vzpostavili podjetniški inkubator in Co-working prostor Lokomotiva. Gre za podjetniški pospeševalnik, ki na enem mestu združuje ljudi s poslovnimi idejami, jim nudi pomoč pri zagonu podjetja, vstopu na trg dela in mreženju z drugimi podjetji,« je ob srečanju s predstavniki regije Basra povedal župan Škofje Loke Tine Radinja, ki je izpostavil še vlogo in nalogo lokalnih oblasti pri vzpostavitvi takšnih modelov in njihov pozitivni vpliv na dolgoročne zaposlitvene možnosti mladih.

Da je za ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti in uspešno spodbujanje gospodarstva potrebna vizija razvoja in dolgoročno načrtovanje aktivnosti korak za korakom, je udeležencem študijske delavnice poudaril podžupan občine Kočevje Gregor Košir:

»Na Kočevskem smo podjetniški inkubator zagnali pred dobrim desetletjem. Ob propadanju velikih lokalnih podjetij smo se soočali s pomanjkanjem podjetniške iniciative in vedno večjo stopnjo brezposelnosti (23,6 %). Regija ni bila zanimiva za zunanje vlagatelje, tako zaradi neobstoječe infrastrukture za razvoj podjetništva kot slabe povezanosti lokalnega podjetniškega okolja. Inkubator je z Občino Kočevje pomembno pomagal pri razvoju regionalnih in lokalnih programov za gospodarstvo. Med pomembnejše projekte sodi tudi vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Do danes je Podjetniški inkubator Kočevje močno zrasel, tako v smislu ekipe strokovnjakov, obsega aktivnosti, kot prostorsko, in postal nepogrešljivo podporno okolje podjetnikom. Sodelujejo z več kot 100 podjetji na Kočevsko-ribniškem območju, v zadnjih petih letih so sodelovali pri ustanovitvi 33 podjetji v lokalnem okolju. So tudi pomemben partner občine pri privabljanju tujih investitorjev, hkrati pa uspešno delujejo na trgu in pridobivajo sredstva za samostojno delovanje. Tako so v zadnjem obdobju pomagali malim podjetjem pridobiti približno 2 milijona evrov finančnih sredstev. Tu je še družbeni vidik, saj z inovativnimi programi za mlade, kot je robotkanje ter izobraževanju na področju podjetništva že v osnovni šoli, pomembno prispevajo k novim generacijam uspešnih in inovativnih posameznikov v našem okolju.«

Izobraževalno delavnico za iraške javne uslužbence je v Erbilu vodil slovenki okoljski strokovnjak Jernej Stritih, ki je član slovenskega projektnega konzorcija. Pri svojem delu se osredotoča na metodologije opolnomočenja ljudi in trajnostnega razvoja, zato je bil del delavnice namenjen proučevanju metodologije finančnega participativnega pristopa. S to metodo lahko s pomočjo majhne nagrade za najboljšo podjetniško idejo in nekaj tekmovalnega duha med občani dosežemo njihovo sodelovanje, aktivacijo in trajno vpetost v nove načrte lokalnih oblasti. »To je pomemben cilj, h kateremu so se zavezali tudi predstavniki regije Basra. S pomočjo srečanja v živo smo imeli možnost podrobno preigrati metodologijo in se neposredno odzvati na vsa vprašanja, zato smo prepričani, da bodo s tem znanjem uspešno povezali skupnost,« je povedal direktor podjetja Stritih in dodal, da so za namen izvedbe metodologije finančnega participativnega pristopa v regiji Basra na voljo semenska sredstva za zagon najboljših podjetniških idej.

+++

Projekt se izvaja v okviru programa »Podpora okrevanju in stabilnosti v Iraku z lokalnim razvojem« in ga financira Evropska unija (EU), izvaja pa Razvojni program Združenih narodov (UNDP) v Iraku.

 

Izjava – v word formatu