Navodilo glede vpisovanja kazenskih točk

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli navodilo za vpisovanje kazenskih točk v evidenco kazenskih točk v cestnem prometu v primerih obravnave storilcev cestnoprometnih prekrškov v skladu z Direktivo (EU) 2015/413 in storilcev cestnoprometnih prekrškov iz drugih držav.

V  skladu z navedenim navodilom, Ministrstvo za pravosodje dopolnjuje navodilo št. 71001/2017/3 z dne 7 11. 20217, in sicer na način, da se v vseh primerih (ne le ko gre za uporabo 48.b do 48.č člena ZP-1), in dejstvu, da prekrškovni organ tudi po uporabi mednarodnih instrumentov iz objektivnih razlogov (tuja država npr. nima ali ne posreduje zaprošenih podatkov ipd.) ne razpolaga s podatki o vozniškem dovoljenju in državljanstvu (tujega) storilca prekrška, v EKT vpiše naslednje podatke:
a) v rubriki številka vozniškega dovoljenja se vpiše koda: 0000
b) v rubriki datum izdaje vozniškega dovoljenja se vpiše datum: 1. 1. 1900
c) v rubriki državljanstvo se vpiše koda: 999.

Celotno navodilo Ministrstva za pravosodje se nahaja TUKAJ.