Prošnja za sodelovanje v raziskavi - Občine predstavljajo gonilno silo razvoja e-mobilnosti

Vezano na skupni sestanek združenj občin na MZI glede predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je bila ob sodelovanju z različnimi deležniki naročena izdelava analize potreb, pričakovanj in aktivnosti pri prehodu na alternativna goriva za različne uporabnike. V analizi so zajeta javna in zasebna podjetja, državne inštitucije kot tudi občine.

Vas zanima kje se z svojimi aktivnostmi v primerjavi z drugimi nahaja vaša občina?

Kakšna vprašanja si zastavljajo uporabniki pred prehodom na električna vozila in s katerimi vprašanji se soočajo strokovnjaki?

V sklopu tega je izvajalec pripravil spletno anketo.

Vabimo vas, da  sodelujte v raziskavi o e-mobilnosti (op.a. anketi), kjer boste izvedeli, kako o prehodu na električni vozni park razmišljajo druge občine. V primeru vašega sodelovanja z izpolnitvijo spletne ankete, bodo z vami deljeni anonimizirani rezultati raziskave.

Do spletne ankete lahko dostopate na naslednji POVEZAVI.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!