Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa zagotavlja nemoten potek pomorskega prometa z izboljšanjem razpoložljivosti in uporabe ustreznih pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter oddajo odpadkov v te zmogljivosti.

Glavni razlog za spremembo veljavne Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z novo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil (v nadaljnjem besedilu Uredba) je prenos nove Direktive 2019/883/EU v pravni red Republike Slovenije. Ključna točka nove Direktive so pristojbine, saj bodo po spremenjenih (novih) pravilih plovila plačala posredno pristojbino za pokritje stroškov za prevzem odpadkov s plovil, s čimer bodo dobila pravico za oddajo odpadkov v pristanišču, ne glede na to, ali jih oddajo ali ne. Ta pristojbina se uporablja tudi za ribiška plovila in plovila za rekreacijo, z namenom, da bi preprečili, da se odvržene ribiške mreže in odpadki ne bi po naključju ujeli v ribiške mreže, ki se izpuščajo neposredno v morje. V nekaterih primerih, kadar ladja/plovilo odda izredno količino odpadkov v pristaniške zmogljivosti, se lahko zaračuna dodatna neposredna pristojbina in tako zagotovi, da stroški, povezani s sprejemom teh odpadkov, ne bi povzročili nesorazmernega bremena za pristaniški sistem kritja stroškov. Pristojbine se lahko razlikujejo, na primer, glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje ter vrsto prevoza, ki ga ladja opravlja. Nižja pristojbina se uporablja za »okolju prijazna plovila«, kar pomeni plovila, ki lahko dokažejo nastajanje manjše količine odpadkov in trajnostno ravnanje z odpadki.

Prosimo vas, da predlog uredbe preučite in nam vaša stališča posredujete do vključno 27. 1. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.