Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX.

Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja podeželja, izvajanje finančnih instrumentov, izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, administrativna kontrola in kontrola na terenu (upravni pregledi in dodatni terenski ogledi), upravne sankcije, izplačila in vračila sredstev, oblike javnih razpisov, informativne odločbe), plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu, evidence in zbiranje podatkov, verigo preskrbe s hrano. Glavnina vsebine za izvajanje SN SKP 2023–2027je bila predpisana pri predhodni spremembi Zakona o kmetijstvu.

  • Besedilo predloga prilagamo na naslednji povezavi – ZKme-1H.
  • Povezava do prilog je dostopna tukaj.

V kolikor imate komentar ali pripombo na predlog zakona, nam prosimo to sporočite na naslov alja.lipnik@skupostobcin.si.