Poziv Skupnosti občin Slovenije glede plač pomočnic vzgojiteljic

V medijih smo zasledili informacije o uspešnih pogajanjih ministrov za javno upravo in šolstvo s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture glede zahtev za dvige plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcih.

Nesprejemljivo in nerazumno je, da sta se s sindikatom pogovarjali in usklajevali dve ministrstvi, na pogajanjih pa ni bilo nikogar, ki bi zastopal tiste, ki bodo morali zagotoviti finančna sredstva za višje plače.

Ob pogajanjih za višino povprečnine smo opozarjali na problem povezan z zagotavljanjem finančnih sredstev za dvige plač. Masa plač je namreč v občinah zelo različna, višina prejetih sredstev skozi primerno porabo pa obratno sorazmerna. Navkljub zadovoljstvu ob dogovorjeni višini povprečnine, se zaradi večanja stroškov na vseh področjih delovanja ta zelo hitro topi. Občine, ki skozi sistem primerne porabe na prebivalca prejmejo najmanj, bodo tako imele najvišje stroške za porivanje stroškov popravkov plač. Razkorak, anomalija na katero Skupnost občin Slovenije že tako dolgo opozarja se bo tako še dodatno povečala.

Ministrico za javno upravo smo pozvali, da skupaj s SOS poišče načine sodelovanja in delovanja na področjih, ki se tičejo občin, da bo delovanje spoštljivo in vključujoče, rezultati delovanja obeh ravni pa optimalni.