Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

V obvestilu so dodatna pojasnila v zvezi z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22.

Besedilo obvestila je dostopno TUKAJ.