Zaključen I. del tradicionalnega srečanja županj in županov

Ljubljana, 17. 1.2023 – v organizaciji Skupnosti občin Slovenije (SOS) je potekal prvi del tretjega tradicionalnega srečanje županj in županov slovenskih občin. Srečanja se je udeležilo več kot 120 županj, županov, podžupanj in podžupanov, direktoric in direktorjev občinskih uprav. Udeležila se ga je tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zbrane uvodoma nagovorila. Zbrane sta na srečanju nagovorila tudi predsedujoči SOS dr. Vladimir Prebilič in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, ki sta poudarila delovanje občin v dobrobit občank in občanov ter pohvalila medsebojno sodelovanje znotraj skupnosti, med občinami, strokovnimi službami občin ter strokovnjaki.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je vsem izvoljenim županjam in županom čestitala ob izvolitvi, jim zaželela uspešen mandat ter poudarila pomen sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo, zlasti v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, skupaj s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V okviru dosedanjega sodelovanja je izpostavila tudi dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024 (v višini 700 evrov na prebivalca). Ministrica se je dotaknila tudi vprašanja funkcionarskih plač in prenove plačnega sistema. Omenila je, da je cilj in rok vlade za prenovo 30. junij 2023, sama izhodišča za prenovo plačnega sistema pa bodo predstavljena v kratkem na koalicijskem vrhu. Nato bo sledil odprt dialog z različnimi skupinami, tudi občinskimi funkcionarji in zaposlenimi na občinah. Da so bile funkcionarske plače zadnja leta podcenjene, se zaveda tudi ministrica, ki je izpostavila, da bo vlada predloge sprememb plačnega sistema skušala poiskati v konsenzu, saj nenazadnje plače pomenijo družbeni dogovor, s katerim se moramo vsi strinjati.

Predsedujoči Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič se je ministrici zahvalil za dobro in plodno sodelovanje ter poudaril željo po partnerstvu v prihodnosti. Dotaknil se je povprečnine z ozirom na dvig plač v vrtcih in zvišanje minimalne plače ter splošne draginje in poudaril, da je sedaj vse tisto, kar je bilo izborjenega in kar je bilo namenjeno pospešitvi investicijskih ciklov v lokalnih okoljih, začelo kopneti. Zate je ministrico in vlado povabil k odprtju dialoga na to temo. »Osebno menim, da bi bilo prav deliti finančno breme enakomerno med občinami in državo ter tako zavarujemo naše uporabnike, se pravi otroke in starše. Občine ne bežimo od odgovornosti, ne strinjamo pa se, da bi občine v celoti krile ta bremena. V nasprotnem primeru bomo lokalne skupnosti hendikepirane pri zagotavljanju črpanja evropskih sredstev, saj moramo zagotavljati lastno udeležbo iz proračunskih virov,« je dodal dr. Prebilič. Na temo uskladitve plač funkcionark in funkcionarjev je omenil nedavne dodatke za skupino funkcionarjev v javni upravi in izpostavil, da bi pričakoval več predhodnega medsebojnega dialoga in usklajevanja. Izpostavil je na že 12 let trajajoče anomalije plačnega sistema, ko gre za funkcionarke in funkcionarje ter opozoril tudi na razkorak med plačami poklicnih in nepoklicnih županj in županov. Slednjih je v slovenskem prostoru le 212, zato dvig plač zanje ne predstavlja resnega učinka na državni proračun.

V nadaljevanju dogodka, ki je bil posvečen tematskemu sklopu pristojnosti občin, komuniciranju in sodelovanju, občinskim financam in javnim gospodarskim službam varstva okolja, so bile podane najpomembnejše informacije na teh področjih dela lokalnih skupnosti s strani priznanih, kompetentnih in strokovnih predavateljev. Za prenos dobrih praks med občinami so preko deljenja svojih izkušen poskrbeli tudi županje in župani (program tukaj).