Na seji predsedstva SOS o prenovi zdravstvenega sistema in prejemkih funkcionarjev

Žalec, 19. 1. 2023 – osrednja tema 22. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila zdravstvena oskrba prebivalstva (reorganizacija, družinski zdravniki, zdravstvena mreža) ter položaj in prejemki županj in županov. S strani Ministrstva za javno upravo se je seje udeležil državni sekretar Jure Trbič.

Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so potrdili nujnost prenove zdravstvenega sistema, vendar so izpostavili, da se spremembe ne smejo dogajati brez predhodnega usklajevanja načrtovanih posegov z lokalnimi skupnostmi. Te so namreč zavezane zagotoviti dostop do primarnega zdravstva za slehernega prebivalca in prebivalko. Za lažje usklajevanje med ministrstvom in občinami pri načrtovanju področnih reform, bo Skupnost občin Slovenije ustanovila strokovno skupino na področju zdravstva. Kot nosilci organizacije in financerji primarnega zdravstva pa občine zahtevajo tudi formalno vključitev predstavnic in predstavnikov lokalne samouprave v Strateški svet za zdravstvo in Medresorsko delovno skupino za zdravstvo.

Na temo uskladitve plač funkcionark in funkcionarjev je državni sekretar Jure Trbič izpostavil, da Ministrstvo za javno upravo in Vlada RS načrtujeta prenovo plačnega sistema v celoti, v okviru katerega se bo reševalo tudi nesorazmerja na področju plač funkcionark in funkcionarjev. »V kratkem bomo občinskih združenjem lahko predstavili osnovne stebre za sistemske spremembe, pričakujemo pa, da bodo usklajevanja glede novega plačnega sistema zaključena do 30. junija 2023,« je povedal Trbič. »V Skupnosti občin Slovenije menimo, da je prav, da država pripravi plačno reformo, vendar je potrebno nekatere anomalije, ki vztrajajo že dvanajst let, odpravljamo prej. Prišel je čas, ko je treba nekatere zadeve urediti nemudoma,« je izpostavil predsednik SOS dr. Prebilič.

Članice in člani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so sprejeli sklep, da se pripravi predlog za novo umestitev plač županj in županov, ki se ga bo predstavilo ministrici za javno upravo konec meseca januarja na naslednjem srečanju Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo.

Sporočilo za javnost