Objava skupnih javnih naročil Skupnosti občin Slovenije za električno energijo ter zemeljski plin in kurilno obdobje 2023-2027

Skupnost občin Slovenije je v letu 2022 pričela s postopkom zbiranja pooblastil za izvedbo skupnega javnega naročila za dobavo električne energije in dobavo energentov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje) za potrebe občin, javnih zavodov in podjetij ter drugih pravnih subjektov.

  • Dobava električne energije

Dne 1. 4. 2022 je SOS posredovala vsem občinam povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje 2023 do 2027, saj z 31. 3. 2023 potečejo pogodbe sklenjene na podlagi predhodno izvedenega skupnega javnega naročila. V postopku skupnega javnega naročila sodelujejo 604 naročniki.

Razpis je bil objavljen v začetku meseca januarja 2023, objava na portalu JN je dostopna TUKAJ. Seznam sodelujočih je dostopen TUKAJ.

  • Dobava energentov

Dne 1. 4. 2022 je SOS posredovala povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo energentov za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. Javno naročilo je bilo pripravljeno v 2 sklopih: dobava zemeljskega plina in dobava ekstra lahkega kurilnega olja. Javno naročilo se izvaja za obdobje 2023 do 2027. V postopku skupnega javnega naročila sodeluje 182 naročnikov.

Razpis je bil objavljen v začetku meseca januarja 2023, objava na portalu JN je dostopna TUKAJ za kurilno olje in TUKAJ za zemeljski plin. Seznam sodelujočih je dostopen TUKAJ.