Priprave na sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev in na vzpostavitev prijavnih poti za zavezance

Vlada je 19. oktobra 2022 potrdila predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki bo predvidoma prihodnji teden sprejet v Državnem zboru.

Zakon prinaša ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, pred povračilnimi ukrepi, prinaša pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju pri vzpostavitvi prijavnih poti.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) že pred začetkom veljavnosti zakona pristopilo k izdelavi vzorcev, ki bodo preko 2.500 zavezancem olajšali implementacijo zakona.

Dne 19. 1. 2023 je potekal usklajevalni sestanek s predstavniki ministrstva za pravosodje, ministrstva za javno upravo, KPK in reprezentativnih združenj občin (SOS, ZMOS). Na podlagi izmenjave mnenj in predlogov bodo vzorci notranjega akta, prijave in spletne informacije dopolnjeni in po potrebi prilagojeni posameznim skupinam zavezancev.

Napoved spletnih seminarjev

Po sprejemu zakona bo Ministrstvo za pravosodje, v sodelovanju s KPK, v februarju in marcu 2023 pripravilo spletne seminarje za posamezne skupine zavezancev za vzpostavitev prijavne poti po ZZpri (podjetja, državne organe, občine in šole), ter za (bodoče) zaupnike.