Ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah – pojasnilo MOP

Kmetijsko gozdarska zbornica je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah v katerem ponovno predlagajo spremembo ureditve komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271).

Odgovor MOP prilagamo TUKAJ.