Uspešno izveden II. del 3. tradicionalnega srečanja županj in županov

24. 1. 2023 je v Ljubljani v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekal II. del 3. tradicionalnega srečanja županj in županov. Na dogodku se jim je pridružil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob, minister za okolje in prostor Uroš Brežan ter državni sekretar Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Marko Koprivc in direktor Urada za kohezijsko politiko Matjaž Dragar.

Dogodek je bil usmerjen v razvojne tematike, kot so celostni razvoj, nove razvojne paradigme, načrtovanje in urejanje prostora, razvoj turizma, digitalizacija v lokalni samoupravi in črpanje evropskih sredstev. Tudi županje in župani so medsebojno delili najpomembnejše informacije, izkušnje in dobre prakse.

O razvojnih usmeritvah države in reformah je govoril tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob. V nagovoru županjam in županom je posebej poudaril, da je pred nami leto reform, ki se bodo v veliki meri dotikale tudi občin. Ne le reforma plačnega sistema v javnem sektorju, temveč tudi šolska in zdravstvena reforma. “Ko bodo reforme pripravljene, bom stopil pred vas in bomo o njih spregovorili,” je izpostavil premier. Predstavnike občin je pozval k dialogu in tvornemu sodelovanju ter prisluhnil njihovim pogledom. Kot je napovedal, bo vlada pri oblikovanju rešitev vključila tudi predstavnike lokalnih oblasti, premier se bo z njimi predvidoma srečal še vsaj dvakrat letos.

Tudi minister za okolje in prostor Uroš Brežan je bil v svojem nagovoru županjam in županom razvojno naravnan. Župane je pozval k združevanju v okviru Skupnosti občin Slovenije pri uveljavljanju skupnih interesov na področju priprave projektov. Izpostavil je razpoložljiva sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenj odpadne vode, protipoplavnih ukrepov in pozval županje in župane k sodelovanju in skupnemu nastopu. V tej luči je tudi pozdravil tradicionalno srečanje županj in županov, ki nudi prostor za medsebojno izmenjavo znanja ter medsebojno povezovanje.

Državni sekretar Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Marko Koprivc in direktor Urada za kohezijsko politiko Matjaž Dragar sta županjam in županom predstavila možnosti za financiranje razvojnih ciljev občin iz evropskih sredstev in načrte za izvajanje Dogovora za razvoj regij v obdobju 2021-2027. Dogovor za razvoj regij bo tudi v obdobju do leta 2027 ključni instrument regionalne politike, v okviru katerega bo na razpolago 458,5 mio EUR, predvidenih pa je tudi nekaj poenostavitev. Predviden je enostavnejši postopek sprememb DRR (vsaka sprememba projekta ne bo zahtevala spremembe DRR) in postopkovnik, ki bo natančneje urejal izvajanje postopkov ter vloge in naloge udeležencev.

Galerija slik

V nadaljevanju lahko dostopate do predstavitev predavateljev:

Razvoj občin

Prostor

Turizem

Digitalizacija

Evropska sredstva