Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ.

Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07, 8/10 – ZIPI, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov.

Zaradi prehoda na elektronsko poslovanje na področju postopkov priprave prostorskih aktov (ePlan) v prvi polovici letošnjega leta pozivajo pripravljavce in izdelovalce, da v najkrajšem možnem času gradiva, ki so predvidena za objavo v prostorskem informacijskem sistemu, pripravijo v skladu z novimi tehničnimi pravili. Pri tem opozarjajo, da gradiv, ki ne bodo pripravljena v skladu z novimi tehničnimi pravili, ne bo možno uporabljati v novem informacijskem sistemu.

Dopolnitve tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki se začnejo uporabljati takoj.