UREDBA o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošilja v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

  • Besedilo Uredbe prilagamo tukaj.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete do 15. 2. 2023 na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si in info@skupnostobcin.si. Kontaktna oseba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Zoran Planko (zoran.planko@gov.si).

Vljudno vas prosimo za čim hitrejši pregled tega predloga uredbe, ki je ključna za pravočasno objavo javnih razpisov za ureditev protipožarne infrastrukture iz PRP 2014-2020.