Novo Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta nezdružljivosti funkcij ter učinkovitega tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki ga urejajo, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč funkcionarjem pri boljšem razumevanju zakonskih določb in obveznosti, ki iz njih izhajajo.

Sistemsko pojasnilo natančno opredeljuje omejitve in izjeme tako za poklicne kot nepoklicne funkcionarje, pri čemer s praktičnimi primeri dodatno opozarja na primere dejavnosti, za katere funkcionarji potrebujejo dovoljenje Komisije, ali dejavnosti, ki ne spadajo med izjeme po določbah ZIntPK.

Novo sistemsko pojasnilo v celoti nadomešča vsa predhodna sistemska pojasnila in vse objavljene tabele o nezdružljivosti funkcij za funkcionarje, dodani pa so tudi praktični primeri, s čimer je sistemsko pojasnilo naravnano bolj priročniško. V preglednicah so objavljeni pregledi prepovedi članstva in dejavnosti za funkcionarje na državni ravni, za poklicne in nepoklicne župane in podžupane ter za občinske in mestne svetnike.

Sistemsko pojasnilo je dostopno na tej povezavi.