Pojasnila MVI glede novega delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja in višja uvrstitev delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je posredovalo pojasnila glede novega delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja z nazivi in višje uvrstitve delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v plačne razrede.

Pojasnila so dostopna na povezavi TUKAJ.

Vzorec pogodbe je dostopen na povezavi TUKAJ.

Vzorec aneksa k pogodbi je dostopen na povezavi TUKAJ.

Tabela Uvrstitev osnovnih plač  delovnega mesta (DM) D035002 in D035003 od uveljavitve aneksa in uskladitvene odločbe je dostopna na povezavi TUKAJ.