Potekala 3. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

V prostorih Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je 31. 1. 2023 potekala 3. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo. Seja, ki so se je v imenu SOS udeležili dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči SOS, podpredsednik SOS Peter Misja in generalna sekretarka Jasmina Vidmar, je bila namenjena izmenjavi o poteku izvajanja Dogovora za razvoj regij, seznanitvi z izvajanjem programa »Starejši za starejše«, imenovanju operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin ter predstavitvi predlogov SOS za ureditev plačila lokalnim funkcionarjem.