Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja.
Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je predvideno s 56. členom ZUreP-3, pri pripravi in sprejemanju OPN sledijo naslednjim korakom, ki so opredeljeni v usmeritvah

Prilagamo še Ppt postopek priprave OPN po ZUreP-3  TUKAJ.