Glavni odbor SOS za usklajeno delovanje občin glede popravkov cen programov predšolske vzgoje

Na prvem regijskem srečanju občin, ki ga je Skupnost občin Slovenije izvedla v sodelovanju z Občino Divača, so prisotne županje in župani predlagali, da vodstvo Skupnosti občin Slovenije pripravi priporočila občinam v zvezi s popravki cen programov predšolske vzgoje. 

V zadnjem letu dni so se vsi stroški, ki vplivajo na oblikovanje cen programov predšolske vzgoje izrazito povišali (stroški dela, materiala, storitev ter živil). Rast stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje je velika, občine pa problem rasti teh stroškov rešujejo različno. V izogib ukrepom, ki lahko imajo negativne posledice tudi za druge občine (ki bodo cene izvajanja programov predšolske vzgoje spreminjale), predlagamo enotno in čim bolj usklajeno ravnanje občin. Glavni odbor Skupnosti občin Slovenije ni naklonjen kritju celotne rasti stroškov izvajanja predšolske vzgoje iz občinskih proračunov. Takšno ravnanje slabi ostala področja pristojnosti občin ter investicijsko kapaciteto občin. Zato je Glavni odbor SOS sprejel sklep o sprejemu priporočil občinam glede popravkov cen programov predšolske vzgoje.

Glede na to, da je predšolska vzgoja eno od največjih področij pristojnosti občin, je usklajeno in povezano delovanje in ukrepanje občin smiselno in potrebno. Občine se s priporočili vabi, da delujejo usklajeno in tako vplivajo na sprejemanje ukrepov, ki bodo upoštevali tako socialna stanja občank in občanov kot potrebe različnih področij delovanja občin ter finančne kapacitete občinskih proračunov.