Ocvirk v imenu SOS poudaril pomen sodelovanja občin pri reformi zdravstva 

Člani Predsedstva SOS so na svoji zadnji seji obravnavali tudi sodelovanje predstavnika SOS v Strateškem svetu za zdravstvo. Ker je le ta že bil imenovan, se je Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica in član Predsedstva SOS lahko včerajšnje seje Strateškega sveta udeležil kot gost. 

Po uvodnem delu, v katerem so se prisotni seznanili z načrtom za povečanje vpisa na medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru, so obravnavali problematiko in sistemske rešitve na primarnem nivoju. Predstavila sta jih mag. Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina in zdravnik Rok Ravnikar iz Zdravstvenega doma Kamnik. V ospredje sta postavila pereča vprašanja, ki so enaka vsem zdravstvenim domovom. To je predvsem pomanjkanje kadra, odhodi mladih zdravnikov pa tudi drugega zdravstvenega osebja v tujino. Na podlagi tega sta predstavila, kakšne so težave pri zaposlovanju zdravnikov iz tujine, predvsem iz držav bivše Jugoslavije. Razbremenitev, racionalizacija procedur v ambulanti, izboljšanje pretočnosti, digitalizacija in zmanjšanje administracije so bili predstavljeni ukrepi za izboljšanje dela kot zmanjšanje pritiska na zdravnike znotraj organizacij.

Srečko Ocvirk je kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije izpostavil: »Občine imajo na nivoju primarnega zdravstva zelo močno vlogo. Med sabo so zelo različne tako po velikosti, zelo različen pa je tudi pristop do občin. V določenih probleme v primarnem zdravstvu rešujejo na ministrski ravni, v marsikateri občini pa občine rešujejo težave, ki so na nivoju države. V tem okviru je treba Skupnost občin Slovenije vključevati v celoten proces preobrazbe zdravstvenega sistema.« Prisotni, tako Stopar kot Ravnikar pa tudi Dorjan Marušič, so poziv podprli.

Ocvirk je še povedal, da je komunikacija preko občin na terenu zelo pomembna, da bo sprememba na primarni ravni uspela, saj so občine poleg vključevanja na primarni zdravstveni ravni aktivne tudi z ukrepi za varovanje in krepitev zdravja občanov, spodbujanju zdravega življenjskega sloga in drugih programih ter projektih na tem področju. »Varnost je visoko na vrednostni lestvici občanov, zdravstvena varnost pa ravno tako, zato morate upoštevati vlogo občin ter nas jemati kot partnerje pri tej reformi«, je še dodal Ocvirk.

Strateški svet za zdravstvo se bo ponovno sestal čez tri tedne.