Na seji pogajalske skupine o prenovi plačnega sistema

Skupnost občin Slovenije je vključena v vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Dne 9. 2. 2023 je potekala seja pogajalske skupine na kateri je bilo obravnavano:

  • predstavitev izhodišč o prenovi plačnega sistema
  • predstavitev vladnih izhodišč za odpravo plačnih nesorazmerij

Vladna stran med drugim predlaga, da se nova plačna lestvica prične z minimalno plačo in razliko 3% med plačnimi razredi.