Predstavili strokovne podlage za presojo cen komunalnih storitev

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe smo za zainteresirane občine pripravili predstavitev primerjalne analize cen komunalnih storitev varstva okolja za leto 2021, ki služi kot strokovna podlaga za presojo upravičenih stroškov izvajanja občinske javne službe varstva okolja. Predstavitev, ki jo je izvedla mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe in vodja projekta, je potekala 9. 2. 2023 preko spletnega orodja Zoom. Temeljni namen projektne naloge, ki se jo kontinuirano izvaja že 9 let, je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Primerjalna analiza zajema področje oskrbe s pitno vodo, odvajane in čiščenje odpadne vode in ravnanje z odpadki.