Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organizirala seminar glede novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki  je stopil v veljavo 26. januarja 2023.

Ne glede na neposredno uporabljivost Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo maja 2018, prinaša ZVOP-2 nekaj novosti in dodatno ureja določena področja. Peter Pavlin z Ministrstva za pravosodje, ki je bil eden od piscev zakona, je predstavil sistemske pravne podlage, skupna izhodišča in povezave ZVOP-2 in GDPR, izpostavil vsakodnevne neoblastne posege javnega sektorja z obdelavami osebnih podatkov in ostale vsebine. Udeleženci so predavatelju na koncu seminarja zastavili tudi konkretna vprašanja na katera so dobili odgovore.