Pojasnila MNVP k izdaji lokacijske informacije

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so prejeli številna vprašanja in pobude v zvezi s Pravilnikom o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22, v nadaljevanju Pravilnik). Vprašanja in pobude so vezane na višino upravne takse z osnovnimi kot razširjenimi podatki v lokacijski informaciji, obseg podatkov v lokacijski informaciji, ki so potrebni za pravni promet z nepremičninami, veljavnost lokacijske informacije ter dodajanja podatkov v Prilogo 2, ki po Pravilniku niso predpisana.

  • Celotna pojasnila prilagamo tukaj.