Odziv Skupnosti občin Slovenije na navedbe ministra Mesca v oddaji Arena

Skupnost občin Slovenije se je odzvala na navedbe ministra, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luke Mesca, v televizijski oddaji Arena dne 13. 2. 2023 glede višine povprečnine in zvišanja oskrbnine v vrtcih, ki so županje in župane neprijetno presenetile.

Županje in župani niso pozabili, da je bila jeseni dogovorjena najvišja povprečnina do sedaj. Predstavnice in predstavniki skupnosti občin so v času pogajanj za višino povprečnine opozarjali, da bodo višanja plač v javnem sektorju in druge vsesplošne podražitve povzročile, da občinam dogovorjena povprečnina ne bo zadoščala za izvajanje vseh zakonskih nalog.

Vedno znova opozarjamo na sistem določanja pripadajočih sredstev za občine, ki je v mnogočem problematičen. Trditve, da so dvigi plač vzgojiteljicam vključeni v višino povprečnine, ki je bila dogovorjena v preteklem letu ne držijo. Sistem financiranja občin je kot znano postavljen tako, da izračunava potrebna finančna sredstva za občine glede na stroške izvajanja zakonskih nalog v povprečju zadnjih štirih let.

Ministru smo predlagali, da se v najkrajšem možnem času sestanemo in odpremo dialog glede boljšega sodelovanja in medsebojnega razumevanja v prihodnje.