Županje in župani Gorenjske in Osrednjeslovenske regije zbrani v Škofji Loki

V sredo, 15.2.2023 so se v sejni sobi Upravne enote Škofja Loka sestali župani in županje Gorenjske in Osrednjeslovenske regije. Prisotni so se seznanili z delovanjem SOS, razpravljali o aktualnih tematikah in naslavljali potrebe in pričakovanja do predstavnikov SOS.

Uvodnemu pozdravu Jasmine Vidmar, generalne sekretarke SOS, ki je predstavila sodelovanje SOS z lokalno in državno ravnjo in Tineta Radinje, škofjeloškega župana, ki je izpostavil pristojnosti lokalne samouprave in preference delovanja gostujoče občine na področju urejanja prostora, je sledil osrednji del srečanja. Predsedujoči SOS dr. Vladimir Prebilič  je napovedal bližajočo se skupščino SOS ter v zvezi s tem spregovoril o kandidaturah, pravilih evidentiranja med vodstvene organe SOS ter pozval zbrane k evidentiranju. Ostale teme razprave srečanja so zajemale ureditev statusa županj in županov, usklajevanje cen vrtcev,  povprečnino občin.

Srečanja so se udeležili tudi predstavniki medijev, ki bodo poskrbeli, da se bo glas občin razširil med splošno javnost.