Odbor za izobraževanje v Državnem zboru izglasoval paket pomoči za občine ob podražitvah v vrtcih

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru je 14. februarja 2023 zasedal na temo podražitve vrtcev, v imenu Skupnosti občin Slovenije pa se ga je udeležil dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči SOS. Odbor je sklenil, da naj Vlada RS pripravi paket pomoči občinam za pokritje višjih stroškov dela, hrane in energentov v vrtcih. S paketom pomoči naj seznani parlamentarni odbor, pristojen za izobraževanje.

Na odboru je sicer minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda zavzel stališče, da za tolikšno podražitev vrtcev ni utemeljenih argumentov, prav tako bi naj povprečnina za leti 2023 in 2024 pokrila strošek dviga hrane, energentov in plač zaposlenih. Takšno stališče je zastopalo tudi Ministrstvo za javno upravo. Dr. Vladimir Prebilič je povedal, da stroški dela predstavljajo od 70 do 80 odstotkov vseh izdatkov vrtcev, v zadnjih dveh letih pa se je zelo povečal tudi obseg ostalih dveh izdatkov, pomembnih za izračun cene programa. Izdatki za hrano so se povečali za 29 odstotkov, za energijo pa za 19 odstotkov. Poudaril je tudi, da si v SOS želimo najti srednjo pot, predvsem pa, da se bi, ko se odloča o takih stvareh, sodelovali v pogovorih. Opozorila predstavnikov lokalne ravni, da novi plačni dogovori za leto 2023 izdatke za vrtce nepredvideno povečujejo za več kot milijon evrov, so v Levici in Svobodi sprejeli z zadržanostjo, vendar so argumenti občinske ravni prepričali članice in člane Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je sprejel sklep v podporo občinam.