Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Na E-demokraciji je objavljen Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030, katerega predlagatelj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in se nahaja v medresorskem usklajevanju.

Uvod (Namen in cilji nacionalnega programa, Institucionalni okvir, Priprava in izvajanje nacionalnega programa, Mednarodne in evropske zaveze,  Nacionalni strateški dokumenti,  Izvedene dejavnosti in napredek v obdobju prejšnjega nacionalnega programa 2015-2020 na posameznih tematskih področjih, Ključni izzivi in usmeritve v obdobju novega nacionalnega programa 2021-2030 na posameznih tematskih področjih, Finančni okvir)

Tematska področja (Odpravljanje neenakosti med spoloma pri zaposlovanju in zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških, Zmanjšanje neenakosti žensk in moških v vzgoji, izobraževanju, znanosti in športu ter preseganje spolnih stereotipov na vseh področjih, Izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju med ženskami in moškimi, Preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, Spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških pri odločanju, Spodbujanje enakosti spolov in uresničevanja pravic žensk po svetu. V zvezi s tem predlagamo predvsem vpogled ciljev, ukrepov in kazalnikov pri posamezni tematiki.

Do predloga Resolucije dostopate TUKAJ. Morebitne pripombe, komentarje in predloge sprememb lahko pošljite do 28.2.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si