Umik predlogov pokrajinske zakonodaje

Skupnost občin Slovenije je bila obveščena, da je Državni svet na 3. seji dne 15. 2. 2023 sprejel sklep, s katerim iz zakonodajne procedure umika Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), EPA 157-IX, Predlog zakona o financiranju pokrajin (ZFPok), EPA 158-IX, in Predlog zakona o pokrajinah (ZPok), EPA 159-IX.

Iz sklepa (priložen TUKAJ) izhaja, da so bili predlogi treh zakonov, ki urejajo pokrajine, pripravljeni in vloženi v zakonodajno proceduro v okviru prejšnjega – VI. mandata Državnega sveta. Vlada Republike Slovenije je k predloženim predlogom zakonov podala negativna mnenja, iz pripomb posameznih lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov pa izhaja, da bi bilo treba ustreznost določenih konceptov oz. posameznih predlaganih rešitev ponovno pretehtati.

Predlogi zakonov, v pripravo katerih je bilo vloženega ogromno truda, predstavljajo dobro osnovo za nadaljevanje procesa ustanovitve pokrajin, a bi bilo pred končnim odločanjem v Državnem zboru treba o ureditvi odprtih vprašanj smotrno opraviti dodatna posvetovanja in analize predloženih zakonskih rešitev tako v okviru Državnega sveta kot tudi z drugimi ključnimi deležniki (npr. Vlada Republike Slovenije, poslanci Državnega zbora, reprezentativna združenja občin, strokovna javnost itd.).