Srečanje županj in županov Zasavske in Posavske regije ter Jugovzhodne Slovenije v Krškem

Pustno obarvan dan (21.2.2023) je zaznamovalo tretje regijsko srečanje, na katerem so se županje in župani Zasavske in Posavske regije ter Jugovzhodne Slovenije zbrali v sejni sobi Mestne občine Krško. Prihajajoča skupščina SOS, metodologija financiranja občin in primanjkovanje finančnih virov občin, v povezavi s financiranjem obveznih nalog občin, so bile ključne teme tokratnega srečanja.

Uvodoma je Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, pozdravil zbrane ter svojo predstavitev podkrepil z interaktivno multimedijsko predstavitvijo o podjetnem Posavju.

Predsedujoči SOS in aktualni kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je opozoril na bližajočo se skupščino, kjer bodo potekale volitve v organe SOS in v zvezi s tem izpostavil rotacijski sistem predsedovanja, načeli enakomerne teritorialne zastopanosti in uravnotežene zastopanosti spolov kot tudi druge kriterije, ki so pomembni pri samem evidentiranju. V nadaljevanju je izpostavil še aktualne tematike kot so višje plače zaposlenih (pomočnic vzgojiteljic) v vrtcih ter plače funkcionarjev in opozoril na nujni dialog med občinami in državo za zagotovitev transparentnosti pri sprejemu sprememb (sistemske) zakonodaje.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, je izpostavila različne primere anomalij izračuna povprečnine in v zvezi s tem zbranim predstavila predloge sprememb financiranja občin. Zbrane je pozvala k razpravi, ti pa so izpostavili, da je v prihodnje potrebno poleg same povprečnine naslavljati tudi sredstva za zmanjšanje razvojne ogroženosti občin. Spregovorili so še o različnih višinah deleža dodatnega sofinanciranja oskrbnin v vrtcih s strani občin, financiranju Romov, slabšem položaju občin glede predkupne pravice za kmetijska zemljišča v primerjavi z drugimi subjekti in obveznostjo razvoja kmetijstva, problematiki centralizacije državnih storitev ob dejstvu, da odgovornost za nemoteno izvajanje slednjih ostaja breme (tudi finančno) občin.

Ob koncu srečanja so zbrani vnovič opozorili na potrebo po odpravljanju razvojne ogroženosti tega dela Slovenije. V zvezi s tem so izpostavili različne izzive, od oddaljenosti posameznih občin od avtocestnih priključkov, neustreznih prioritetah DDR-jev ter vse do stanovanjske problematike v povezavi z Zakonom o finančni razbremenitvi občin.

Galerija slik