Sprejeta novela Zakona o javnem naročanju

Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. 2. 2023 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Novela med drugim prinaša določene nove obveznosti:

  1. Za evidenčna naročila bo moral naročnik v skladu s spremenjenim 21. členom ZJN-3D zagotoviti, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo, v 30 dneh od oddaje naročila pisno obveščeni o izboru.
  2. V skladu s spremenjenim 46. členom ZJN-3D bo moral naročnik namero o izvedbi in obrazložitev pred začetkom postopka posredovati zagovornikom javnega interesa, kot jih določa zakon, ki ureja pravno varstvo na področju javnega naročanja.

Za zmanjšanje obremenitve naročnikov in ponudnikov je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje v okviru funkcionalnosti e-Dosje, ki je del informacijskega sistema elektronsko javno naročanje e-JN, omogočilo popolnoma elektronsko preverjanje vseh razlogov za izključitev oziroma za razdor pogodbe, vključno z elektronskim preverjanjem nekaznovanosti v Centralni kazenski evidenci.