Veljati je začel Zakon o zaščiti prijaviteljev

Dne 22. 2. 2023 je začel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju, in sicer je določen rok za vzpostavitev prijavnih poti do 23. 5. 2023 za zavezance v javnem sektorju.

Vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije že pred začetkom veljavnosti zakona pristopilo k izdelavi vzorcev različnih dokumentov, ki bodo zavezancem olajšali implementacijo zakona in vzpostavitev poti za notranjo prijavo. Vzorci notranjega akta, prijave in splošne spletne informacije so dostopni na povezavi Gradivo

Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravlja spletne seminarje za posamezne skupine zavezancevv naslednjem koraku pa tudi za (bodoče) zaupnike.

  • Spletni seminar bo 16. marca 2023 – za občine oziroma skupne občinske uprave (povezava)

Spletni seminar je namenjen osebam, ki bodo v organizaciji zadolženi za vzpostavitev prijavne poti. Na seminarju bo poudarek tudi na izmenjavi vprašanj in odgovorov in izmenjavi izkušenj med udeleženci. Program seminarja je dostopen na povezavi z gradivom.

Prosimo, da vaš interes za udeležbo vpišete v spletni obrazec vsaj 5 dni pred seminarjem, prav tako pa imate preko povezave možnost vnaprej zastaviti morebitna odprta vprašanja, kar bo omogočalo kvalitetnejšo razpravo.