Občine prejele in podaljšale veljavnost certifikatov Mladim prijazna občina

V Cekinovem dvorcu v Ljubljani je 22. februarja 2023 potekala slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina. Naziv je letos prejelo ali podaljšalo šestnajst občin iz celotne Slovenije. Slavnosti govorec dogodka je bil dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči Skupnosti občin Slovenije, ki certifikat podeljuje skupaj z Inštitutom za mladinsko politiko. Gre za priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik in so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje osamosvajanje. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila.

Letos je certifikat prvič pridobilo šest občin, in sicer Brežice, Ivančna Gorica, Kranj, Murska Sobota, Pivka in Ribnica.

Prvič so ga obnovile Celje, Črna na Koroškem, Idrija, Kamnik, Ljutomer in Trbovlje.

Že drugič pa so naziv obnovile občine Črnomelj, Domžale, Postojna in Slovenske Konjice.

Skupno je tako v Sloveniji nosilk certifikata že 47.

Mladim prijazna občina je program, ki ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvaja že od leta 2012. Ob deseti obletnici njegovega izvajanja je tedanji predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, programu podelil zahvalo za spodbujanje mladinskih politik in skupnih projektov med mladimi in občino. Namen certificiranja občin je mladim omogočiti prijazno okolje za življenje, delo in razvoj ter nadgrajevanje tistih občin, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi.

Galerija slik