Županje in župani, MGTŠ in STO o uspešnem razvoju turizma

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) in Skupnostjo občin Slovenije 22. februarja na Brdu pri Kranju, organiziralo peto srečanje z županjami in župani. To je potekalo v luči začetka izvajanja ukrepov nove strategije slovenskega turizma, namenjeno pa je bilo zlasti krepitvi razprave in sodelovanja.

Na srečanje so bili vabljeni župani vseh slovenskih občin, razprava pa se je pod sloganom Povezani zmoremo več in veliko bolje osredotočila na pomen sodelovanja lokalnih oblasti pri nadaljnjem razvoju slovenskega turizma. Ta v novem strateškem obdobju zasleduje vizijo zelene butičnosti z nižjim odtisom in večjo vrednostjo za vse.

Novo turistično strategijo, načrte ter osrednje prihajajoče projekte na področju turizma so prisotnim županjam in županom predstavili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) Dubravka Kalin, direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak ter podpredsednik SOS in predsednik Komisije za turizem pri SOS Peter Misja.

»Uspešnost in razvoj turizma je vsekakor odvisen od dobrega poznavanja, razvoja in predvsem dobrega sodelovanja občine in vseh deležnikov v občini. Pomembno je tudi povezovanje med občinami in državo. Dobra promocija, ki jo skupaj zagotavljajo država, turistično gospodarstvo in občine, daje rezultate. Lokalne skupnosti smo vedno aktivno sodelovale pri pripravi zakonskih aktov, strategij in promocijskih aktivnosti, pa tudi pri vzpostavljanju ustreznih pogojev, ki pozitivno vplivajo na razvoj turizma« je povedal Misja.

Med aktualnimi izzivi so župani izpostavili slabo letalsko povezljivost Slovenije, potrebno nadgradnjo e-turizma in željo po vključenosti manjših oziroma manj prepoznavnih destinacij v razvoj turizma. Misja pa je dodal, da bo v kratkem tudi treba prevetriti strategijo in jo prilagoditi sedanjemu stanju.