Župani Podravja in Pomurja o aktualnih temah

Župani Podravske in Pomurske regije so se srečali na Ptuju. Po uvodnem pozdravu gostiteljice županje Mestne občine Ptuj Nuške Gajšek so župani razpravljali o aktualnih izzivih občin tega območja.

Podpredsednik Skupnosti občin Peter Misja je v uvodu poudaril pomen vključenosti občin v Skupnost občin Slovenije in izpostavil nekaj pomembnih primerov, v katerih so občine uspešno zastopale svoje interese v pogovorih z državno ravnjo. Generalna sekretarka Jasmina Vidmar je župane seznanila z aktivnosti SOS pri pogajanjih glede plač funkcionarjev ter aktualno problematiko na področju predšolske vzgoje, ki jo bo na naslednji seji obravnavalo tudi Predsedstvo.

Županje in župani so izpostavili financiranje spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami ter problematiko črpanja evropskih sredstev. Dr. Ivan Žagar župan Občine Slovenka Bistrica je potrdil dejstvo, ki ga je izpostavil Sebastian Toplak župan Občine Podlehnik, da razen mestnih občin ostajajo manjše in vse druge skoraj brez možnosti za črpanje sredstev v naslednji finančni perspektivi. »Tudi za našo občino ne vidim možnosti«, je dodal Žagar.

Izzivi se pojavljajo tudi na področju sprejemanja prostorskih planov, urejanja cestne infrastrukture pa tudi jasnega in odločnega nastopanja občin v javnosti. Ob tem so omenili pomen medijskih objav ter seznanjanje občanov o težavah, s katerimi se soočajo občine.

Srečanje so sklenili s pozivom podpredsednika k aktivnemu in povezanemu delovanju vseh županov tudi v prihodnje.

Galerija slik