Državni načrt ZIR ob nesreči zrakoplova

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli predlog Državnega načrta ZIR ob nesreči zrakoplova.

Predlog Državnega načrta se nahaja na tej povezavi.

 

V skladu z zakonodajo ter predlogom DN ZIR ob nesreči zrakoplova morajo občine znotraj kontroliranih con (CTR) Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališča Edvarda Rusjana Maribor, Letališča Portorož in Letališča Cerklje ob Krki, kot izhaja iz ocene ogroženosti, izdelajo načrte zaščite in reševanja v celoti, medtem ko morajo občine pripravit le posamezne dele načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, v katerih v katerih predvidijo način obveščanja in izvajanje zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP.

vaše pripombe in predloge posredujte do 6. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si