Oddaja vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Do pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize niso upravičeni tisti mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema.

Prav tako v prvi polovici leta za pomoč zaradi visokih cen električne energije niso upravičena mikro, mala in srednja podjetja, saj imajo ceno le-te do konca junija 2023 regulirano skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta ista podjetja vseeno morajo oddati vloge za pomoč zaradi visokih cen električne energije za drugo polovico letošnjega leta oziroma vloge za celo leto zaradi visokih cen zemeljskega plina in tehnološke pare. Rok je zanje enak kot za vse ostale, torej 28. februar 2023 do 12. ure.

Vloge lahko oddate zgolj preko elektronske aplikacije SPIRIT Slovenija.

Na spletni strani SPIRIT Slovenija so zbrane vse potrebne informacije, vezane na pomoč gospodarstvu, vključno z odgovori na vprašanja, ki jih zastavljajo upravičenci.