Vabilo k sodelovanju v spletni anketi »Soočimo se z diskriminacijo«

Skupnost občin Slovenije, Fundacija Prizma in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, pod vodstvom Zagovornika načela enakosti, izvajamo projekt osveščanja o varstvu pred diskriminacijo Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti. Projekt je financiran s sredstvi Evropske unije.

Ena od osrednjih aktivnosti v okviru projekta je izvedba izobraževanj o diskriminaciji za uslužbence lokalne samouprave, ki bodo kot promotorji enakosti v praksi uveljavljali ustrezne načine obravnave strank. Za namen dobre priprave vsebin vas vabimo k izpolnitvi spletne ankete.

Namenjena je zaposlenim v lokalnih skupnostih, občinskih javnih zavodih, komunalnih podjetjih ter regionalnih razvojnih in energetskih agencijah. Njen namen je preveriti, ali so se ti uslužbenci že srečali z vprašanji enakopravnosti, enakih možnosti in diskriminacije, poznavanje katerih vsebin bi jim koristilo pri njihovem delu in katere metode izobraževanja so jim najbolj blizu.

Prosimo vas, da vabilo k sodelovanju v spletni anketi posredujete javnim uslužbencem z vašega delovnega okolja. Spletna anketa je popolnoma anonimna in prostovoljna ter ne vsebuje osebnih podatkov. Za izpolnitev ankete je potrebnih  5 minut in je dostopna na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/diskriminacija.

Izpolniti jo je mogoče do vključno 10. marca 2023.