Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v državnozborski obravnavi

28. 2. 2023 je bil na spletni strani Državnega zbora objavljen Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Cilj zakona je pospešitev in olajšanje uvajanja OVE v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji, pri čemer zakon:
– v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami predpisuje obvezo določitve potencialnih prednostnih območij s sprejemom strateškega prostorskega akta (tematskega akcijskega programa) ter sprejemom državne uredbe o najustreznejši varianti oziroma nekaterih posebnosti občinskega prostorskega načrtovanja na potencialnih prednostnih območjih;
– v zvezi s fotonapetostnimi napravami določa predpisana prednostna območja;
– v zvezi s fotonapetostnimi napravami uzakonja postavitev teh naprav na večini predpisanih prednostnih območjih v skladu z uredbo o prostorskem redu;
– v zvezi s fotonapetostnimi napravami določa obvezo njihove postavitve na nove in – s pretekom ustreznega prehodnega obdobja – tudi na obstoječe (1000 oziroma 1700 m2) velike strehe in odprta parkirišča;
– zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami določa nekatere posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje, presoje vplivov na okolje in njihove postavitve,
– v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami ureja institut t. i. spremljajoče energetske dejavnosti, s katerim se – ob izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev – dovoljuje umestitev fotovoltaičnih naprav ali vetrnih proizvodnih in fotovoltaičnih naprav na nekaterih območjih, na katerih obstaja neizkoriščen potencial, po veljavni (področni) zakonodaji pa je uzakonjena prepoved načrtovanja oziroma postavitve. Zakon torej uvaja in podrobneje ureja možnost dvojne ali večkratne rabe (npr. fotovoltaika na cestnih zemljiščih, plavajoča fotovoltaika itd.);

– ureja institut regulativnega peskovnika in
– ureja inšpekcijski nadzor in predpisuje globe v primeru kršitve zakonskih določb.

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nam morebitne pripombe in predloge za izboljšavo posredujete na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si, najkasneje do 14. 3. 2023.