Zbrane županje in župani Koroške in Savinjske regije

Na zadnjem regijskem srečanju v organizaciji Skupnosti občin Slovenije so se dne 1. 3. 2023 zbrale županje in župani v prostorih Zavoda za turizem Šaleške doline. Zbrane okoliške predstavnike občin je sprejela in pozdravila podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević. Ključne tematike razprave so bile aktivnosti SOS in aktualni izzivi županj in županov.

Predsedujoči SOS, dr. Vladimir Prebilič, je uvodoma predstavil delovanje največje reprezentativne organizacije občin v odnosu z državo. V nadaljevanju je napovedal prihajajoče marčevsko predsedstvo in volilno skupščino organizacije ter izpostavil aktualne tematike, s katerimi se trenutno soočajo občine. Med drugim je nakazal potrebo po novih dialogih z državo glede višje povprečnine in plačnih nesorazmerjih zaposlenih v javni upravi na lokalni ravni (npr. občinskih funkcionarjev, učiteljic in pomočnic vzgojiteljic). V naslednjem koraku je izpostavil tudi reorganizacijo zdravstvene reforme in na tem mestu predal besedo gostujoči podžupanji, ki aktivno sodeluje v delovni skupini SOS. Podžupanja Aleksandra Vasiljević je predstavila način sodelovanja v delovnem telesu, kjer se v okviru področne zakonodaje oblikujejo stališča in odpirajo redni dialogi z vlado. Med drugim je komentirala vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov za doseganje nujne medicinske pomoči.

Generalna sekretarka Jasmina Vidmar je v drugem delu srečanja predstavila delovanje skupnosti s pomočjo organigrama in izpostavila podporno delovanje 400 članov in članic delovnih skupin, ki prihajajo iz občin članic širom Slovenije in dopolnjujejo delo sekretariata. Dodatno je predstavila še delovanje organizacije skozi različne politične zastopanosti in velikosti občin ter nenehno iskanje optimalnih rešitev pri premagovanju področnih izzivov. Med drugim je izpostavila tudi aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki smo jo pripravili v Skupnosti občin Slovenije in jo lokalne skupnosti lahko najamejo.

V razpravi, ki je sledila, sta predstavnika SOS izpostavila dosedanje tematike razprav regijskih srečanj (npr. digitalna nepismenost starejših in mlajših, težnja centralizacije in zmanjševanje obsega osnovnih storitev izven prestolnice države, urejanje prostora občin in trenutni izzivi področne zakonodaje kot so tehnične prilagoditve katastra). Zbrani so v nadaljevanju izpostavili še potrebo po uspešnejšem naslavljanju razpisov evropskih sredstev za potrebe posameznih občin, plačevanju šolskega prevoza s strani države, učinkovitejšem upravljanju finančnih virov občin v povezavi z investicijami, prihodnjem premagovanju izzivov NUSZ ter drugem.

Srečanje se je zaključilo z izmenjavo mnenj ob pogostitvi.

Galerija slik