Vabilo medijem na 23. sejo predsedstva SOS

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev,

vabimo vas, da se udeležite izjave za javnost po 23. seji predsedstva SOS, ki bo predvidoma ob 11.30 uri, dne 6. 3. 2023, v prostorih Nogometne zveze Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj.

Osrednja vsebinska tema 23. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo financiranje predšolske vzgoje in šolstva. Predstavniki občin in državnega nivoja bodo razpravljali predvidoma o problematikah, ki so deloma odprte že več let in konstantno višajo stroške občinam. To so stroški izvajanja predšolske vzgoje, plače zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah, financiranje zasebnih vrtcev, plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami v rednih oddelkih v vrtcih, prevozi osnovnošolskih otrok, vključevanje in priprava otrok tujih delavcev v sistem izobraževanja v Sloveniji ter odstopanje od normativov na podlagi pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

S strani Ministrstva za javno upravo je prisotnost na seji potrdila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, državni sekretar Jure Trbič in Mateja Mahkovec, v.d. direktorja Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Prav tako se bodo seje udeležili dr. Boris Černilec, državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo in Katja Križnar, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Seja ne bo odprta za javnost, možnost za pridobitev izjave predsedujočega Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimirja Prebiliča bo predvidoma ob 11.30 uri.

Predstavnike medijev prosimo, da nas o vaši prisotnosti obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si ali na 041 332 447.

Vabilo medijem