Vodstvo SOS na sestanku pri predsednici Državnega zbora

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je danes, v petek, 10. marca 2023, ob 12. uri na pobudo Skupnosti občin Slovenije sprejela predstavnike Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili Jasmina Vidmar, generalna sekretarka, dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči SOS, Damjan Anželj, predsednik sekcije MO, Saša Arsenovič, podpredsednik sekcije MO, Peter Misja, predsednik sekcije ostalih občin in Franc Aco Šuštar, podpredsednik sekcije ostalih občin.

Predsedujoči SOS dr. Prebilič se je uvodoma zahvalil za pripravljenost sodelovanja in organizacije skupnega sestanka. Ker je bil sestanek namenjen medsebojnemu spoznavanju in dogovoru o medsebojnih protokolih sodelovanja je že uvodoma izpostavil, da v Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da bomo reprezentativne organizacije občin obveščene o vsaki obravnavani zakonodajni spremembi v Državnem zboru, ne glede na obseg spremembe, saj smo s statusom reprezentativnosti pooblaščeni za dajanje pripomb v imenu članstva. Prav tako je izpostavil, da želimo biti vabljeni na vse obravnave zakonodaje na delovnih telesih, kadar gre za zakone, ki posegajo v pravice lokalnih skupnosti. Predsednica Državnega zbora je predlagala, da bi v kabinetu imenovali osebo, ki bi bila zadolžena za komunikacijo z reprezentativnimi združenji občin. V pogovoru z mag. Urška Klakočar Zupančič je bilo predlagano še, da se v Državnem zboru organizira posvet na temo financiranja lokalnih skupnosti, čemur je pritrdila. Predsedujoči SOS, dr. Prebilič je ob zaključku sestanka izpostavil še željo, da bi Državni zbor Skupnost občin Slovenije razumel kot partnersko organizacijo in ne kot nasprotnika, skupno man je namreč delovanje v interesu prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije.

Vir fotografij: DZ RS, Matija Sušnik