Na XVIII. redni skupščini mreže NALAS govorili o načelu solidarnosti

Solidarnostna podpora, preprečevanje naravnih nesreč in politike, povezane z naravnimi nesrečami, so bile osrednje teme skupščine mreže NALAS, ki je potekala v Istanbulu v Turčiji 15. marca 2023. Skupščine sta se udeležili tudi Jasmina Vidmar generalna sekretarka SOS in delegatka Saša Likavec Svetelšek. Ta se je pridružila okrogli mizi županj in županov iz vse JV Evrope o tem, kako je mogoče izboljšati odziv na krizo in ali je v takih primerih mogoče mobilizirati več solidarnosti. V sklopu skupščine je potekalo tudi srečanje z vodstvom Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, predsednikom Zbornice lokalnih oblasti g. Berndom Voehringerjem in generalnim sekretarjem kongresa g. Mathieujem Morijem. Na skupščini so bili sprejeti vsi potrebni strateški in finančni dokumenti za nadaljnje delo mreže NALAS. V skladu s sistemom rotacije predsedovanja je bil M. Ergün Turan imenovan za predsednika NALAS za obdobje 2023-2024 v imenu Združenja Marmarskih občin.