Razpis za prijave projektov na Zvezo Alpe-Jadran - 1. v letu 2023

Izkoristite prvi letošnji razpis za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran!

Zveza Alpe-Jadran sofinancira:

– stroške priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa idr.) in

– skupne projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže.

Ustrezna tematska koordinacijska točka (TCP) vas bo z veseljem podprla pri oddaji vaše prijave. Ustrezen kontakt tematskih koordinacijskih točk najdete tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Projektni predlog mora izpolnjevati naslednja merila:

– Projekti, ki jih financira Zveza Alpe Jadran, morajo vključevati najmanj tri redne člane mreže iz treh različnih držav.

– Več kot je vključenih projektnih partnerjev, večja je možnost za odobritev.

– Vsi člani mreže Alpe Jadran morajo imeti možnost sodelovati pri projektu.

– Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v prijavi.

– Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno Zvezo Alpe Jadran mora biti jasno opisana v prijavnici in predmet ovrednotenja po zaključku projekta.

– Bistven je splošen doseg projekta (udeleženci, morebitni obiskovalci, pričakovan medijski sprejem, tiskana in/ali spletna objava rezultatov itd.).

– Vsi projekti manjšega obsega morajo podpirati prednostno nalogo »Krepitev kohezije skupnosti«, kot je opredeljena v Strategiji Zveze Alpe Jadran (glej str. 59/60 »SAA – 2027«).

Prosimo, da svojo prijavnico pošljete pristojni tematski koordinacijski točki (TCP) do ponedeljka, 15. maja 2023, do 23:59!

Vse pomembne informacije boste našli na https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.