Vabilo medijem na 1. srečanje Kluba županj v novem mandatu

Skupnost občin Slovenije organizira prvo srečanje Kluba županj v novem mandatu. Potekalo bo 22. 3. 2023 v Domžalah. 

Z večanjem števila žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki se ta dopolnjuje in nadgrajuje, tudi glede na pričakovanja in potrebe žensk. Vpliva na uravnoteženje prostorov odločanja, vpliva na oblikovanje politik, ki se osredotočajo in čim širše zaobjemajo ter vključujejo različne potrebe in pričakovanja občank in občanov.

Iz tega razloga in ker v Skupnosti občin Slovenije želimo vzpostaviti prostor, v katerem bi se županje lahko medsebojno izmenjale, je bil leta 2014 ustanovljen Klub županj, ki se bo sestal prvič po lokalnih volitvah 2022, v novi sestavi.

Srečanje ne bo odprto za javnost. Možnost za pridobitev izjave gostujoče županje mag. Renate Kosec in generalne sekretarke skupnosti občin Slovenije Jasmine Vidmar bo predvidoma ob 14.00 uri. Prosimo, da se zberete pred Jamarskim domom, Gorjuša 40, 1233 Dob.

Predstavnike medijev prosimo, da nas o vaši prisotnosti obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si ali na 041 332 447. 

Vabilo medijem