Prvo srečanje Kluba županj potekalo v Domžalah

Skupnost občin Slovenije je skupaj z županjo občine Domžale mag. Renato Kosec organizira prvo srečanje Kluba županj v novem mandatu. Županje so poleg predstavitev dobrih praks, ki jih vodijo v občini, razpravljale tudi o pomenu dobrega sodelovanja in vzajemnega zaupanja ter o vlogi žensk v politiki. Županje, ki so se v okviru srečanja seznanile tudi s tematiko uporabe različnih digitalnih orodij za sodelovanje z javnostmi, so srečanje nadaljevale na Krumperku in z ogledom Železne jame in srečanje zaključile z druženjem na Jamarskem domu. Ob koncu srečanja se je mag. Renata Kosec zahvalila Skupnosti občin Slovenije za pobudo za organizacijo srečanja, oblikovale pa so se tudi prve pobude za prenos dobrih praks oziroma sodelovanj med občinami.

Klub županj, ki smo ga v Skupnosti občin Slovenije ustanovili že leta 2014, je prostor, ki nudi podporo vse večjemu številu žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki. Nastal je z zavedanjem, da se z večanjem števila žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki ta dopolnjuje in nadgrajuje, tudi glede na pričakovanja in potrebe žensk. Vpliva na uravnoteženje prostorov odločanja, vpliva na oblikovanje politik, ki se osredotočajo in čim širše zaobjemajo ter vključujejo različne potrebe in pričakovanja občank in občanov.

Galerija slik (Foto: Arhiv Občine Domžale)