4. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

4. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo je potekala v petek, 24. marca 2023 na temo prenove Resolucije o preprečevanju korupcije Republike Slovenije in obveznosti občin, problematike plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcih, predstavnice in predstavniki občin pa so zahtevali tudi, da se na dnevni red doda točka reorganizacije upravnih enot. Sestanka so se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležili predsedujoči SOS dr. Vladimir Prebilič, Peter Misja, podpredsednik SOS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Predstavniki SOS so opozorili na nedavno sistemsko priporočilo Komisije za preprečevanje korupcije, na podlagi katerega nepoklicni župani ne smejo več opravljati  dejavnosti v svojem s. p., saj naj bi šlo za nezdružljivosti funkcij. Skupnost občin Slovenije je na problematiko opozorila ter bo zahtevala sklic sestanka z Ministrstvom za pravosodje. Na področju predšolske vzgoje oz. plač pomočnic vzgojiteljic je sledila burna, vendar odkritosrčna razprava. S strani SOS je bilo izpostavljeno, da trenutni dvig ekonomskih cen v vrtcih ne odraža stroškov z dvigom plač javnih uslužbencev s 1. aprilom ter da se bo potrebno ponovno usklajevati, ko bodo jasni učinki dviga plač za 1 plačni razred na finance lokalnih skupnosti.

Burna razprava se je vnela tudi na temo reorganizacije upravnih enot. Ministrica Ajanović Hovnik je jasno izpostavila podatke o tem kako različen je obseg in uspešnost posameznih upravnih enot ter zagotovila, da se storitve za občanke in občane ne bodo zmanjševale, kvečjemu v sklopu izhodiš raziskujejo variante takšne reorganizacije, da bi se dostopnost občanom povečala in učinkovitost izboljšala. Na seji Delovne skupine za lokalno samoupravo je bila tudi sprejeta skupna izjava Ministrstva za javno upravo (MJU), Združenja občin Slovenije (ZOS), Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) v zvezi z delovanjem upravnih enot. Izjavo lahko preberete TUKAJ.

Generalna sekretarka je na sestanku izpostavila še težave s financiranjem potrebne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda znotraj spremenjenih aglomeracij na podlagi spremembe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (z veljavnostjo dne 1.1.2020). Andreja Katič, državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj je na podlagi pobude SOS potrdila v kratkem možnost za sestanek na to temo.