Prva seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo

Ministrstvo za solidarno prihodnost je 24. 3. 2023 gostilo prvo sejo posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo. Minister Simon Maljevac in državni sekretar Luka Omladič sta v okviru prvega sestanka vzpostavila dobro sodelovanje in pozvala k široki razpravi udeleženk in udeležencev. Ti so si izmenjali pobude, vprašanja in predloge, ki bodo pripomogli k razvoju storitev dolgotrajne oskrbe in oblikovanju optimalnih zakonskih rešitev. Sestanka se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar, ki je izpostavila, da se v novem predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi velja izogniti pavšalnim zapisom, da država in občine skupaj skrbita za javno mrežo za dolgotrajno oskrbo, saj morajo naloge in odgovornosti biti jasno ločene in opredeljene ter v skladu s temi finančno ovrednotene. Dodala je še, da mora biti Zakon o dolgotrajni oskrbi del holističnega razmišljanja o starajoči se družbi ter da bi moralo biti Ministrstvo za solidarno prihodnost ključen partner v vseh medresorskih skupinah in zakonodajnih usklajevanjih, kjer se tematsko dotika področja starajoče se družbe in vpliva sprememb na starejše. Generalna sekretarka SOS je predstavnike ministrstva pozvala, da se vključijo v medresorska usklajevanja ob spremembah delovnopravne zakonodaje, da bo zakonodaja poleg podaljšanja delovne dobe hkrati odražala tudi potrebe starejše delovno aktivne populacije ter opozorila, da dolgotrajna oskrba pomeni de-institucionalizacijo starostnikov in daljše ohranjanje starostnikov na njihovih domovih. Zato je nujno, da ministrstvo aktivira sredstva za odpravo arhitekturnih ovir v večstanovanjskih objektih. Slednje je namreč predpogoj, da lahko starostniki ostanejo dlje časa na domu.