Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Ministrsvo za infrastruktoro je v pregled in obravnavo posredovala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi.

V predlogu zakona se spreminja:

  • dopolnjeno je področje najema vozila brez voznika za področje cestnih prevozov blaga, kar je posledica zadnje spremembe Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov v zvezi z mobilnostnim svežnjem, sprejetim julija 2020
  • dopolnjuje se področji usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza ter voznikov
  • ureja se pravna podlaga za dodeljevanje nepovratnih in povratnih finančnih spodbud za upravičence oziroma pravne subjekte, ki so imetniki licenc za izvajanje prevozov blaga in potnikov v cestnem prometu

Vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujte najkasneje do 11.4. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.